Mijn favorieten

Taxaties

Ons kantoor beschikt over een speciale taxatieafdeling die alleen maar taxaties verricht in opdracht van particulieren, banken en andere financiële instellingen. De rapporten zijn NWWI of Taxateursunie gevalideerd.

Onze beëdigde makelaar/taxateur (NVM / RT) Jan Palland staat samen met het team klaar om jouw opdracht zorgvuldig en snel uit te voeren.

Het taxatierapport wordt in full color opgemaakt met meerdere foto’s per object en wordt binnen 14 dagen na opname van de woning naar je toegezonden (alleen wanneer wij over alle noodzakelijke informatie kunnen beschikken).

De waarde van een woning is afhankelijk van de locatie, de perceelgrootte, het type huis, de inhoud, het afwerkings- en het onderhoudsniveau. Een taxatie is een momentopname, de waarde geldt voor een bepaalde periode.

Om de juiste waarde te bepalen staat onze makelaar/taxateur een aantal methodieken ten dienste. Je kunt hierbij denken aan:
De comparatieve methode (= objectvergelijking);
De retrospectieve methode (gaat uit van de historische kostprijs);
De vervangingswaarde methode (uitgangspunt zijn de bouwkosten gecorrigeerd voor doelmatigheid en veroudering te vermeerderen met de grondwaarde);
De huurwaarde kapitalisatie methode en bijvoorbeeld de inkomsten benaderingsmethodiek;

Met de mix van de uitkomsten van deze methodieken bepaalt onze makelaar/taxateur de waarde.

De procedure
Op het moment van de taxatie neemt onze makelaar/taxateur het pand zorgvuldig op. In principe wil hij alles zien: zit er een luik in de vloer, dan wil hij graag de kruipruimte inspecteren, kan hij (eenvoudig) op het dak, dan wil hij het dak op; hij wil weten wat de leeftijd van de cv-ketel is en het is van belang te melden of er herstel- of renovatiewerkzaamheden hebben plaats gevonden. Graag hoort hij alle zaken waarvan jij vindt dat je ze had willen weten als je potentieel koper was geweest. Tot slot wil onze makelaar/taxateur graag het eigendomsbewijs en de eventuele splitsingsakte inzien. Mocht je tekeningen hebben van het huis, dan neemt hij deze graag mee naar kantoor. Uiteraard ontvang je ze ongeschonden terug. Tevens zal onze makelaar/taxateur kadastraal onderzoek plegen en bij de gemeente naar milieukundige, privaat- en publiekrechtelijke aspecten informeren.

Nadat alle gegevens zijn verzameld werkt onze makelaar/taxateur de taxatie op kantoor uit en toetst hij het waardeoordeel aan de mening van de andere makelaars van Makelaardij Groningen.